Внутрішня система забезпечення якості освіти

Одним з ключових виявів університетської автономії у вищій освіті є побудова в кожному університеті унікальної внутрішньої системи забезпечення якості (ВСЯ). Університет є не тільки місцем, де свідомо і послідовно творяться можливості для розвитку людини, науки та суспільства. Університет є інституцією, яка не тільки навчає, а й навчається і росте. Будучи вільним середовищем розвитку, кожен університет самостійно прокладає траєкторію служіння людині і спільному благу, вибудовує власну стратегію і свої унікальні цілі. Внутрішня система забезпечення якості є вагомим інструментом для реалізації цієї стратегії і досягнення цих цілей.

Формальне існування внутрішньої системи забезпечення якості не має жодного сенсу. Вона покликана сприяти зростанню культури підвищення якості освітнього процесу і має за мету забезпечити сталий розвиток університету. ВСЯ УКУ спирається на Місію Університету, Стратегію розвитку УКУ та Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Переглянути нормативні документи