Результати опитувань

Метою опитуванняє в першу чергу допомога кожному викладачеві в організації та якісному наповненні довірених йому навчальних курсів. Дані моніторингу – це базова інформація, яка дає можливість викладачеві поглянути на свою роботу очима студентів, зафіксувати сильні та слабкі сторони викладання.

Опитування проводиться он лайн анкетуванням за участі студентів 1-6 курсів університету

Оцінка роботи викладача здійснюється за 12-ма параметрами. Студент оцінює роботу викладача по кожному параметру. Середня оцінка викладача (очима студентів) формується як середня оцінка по всіх предметах, які він викладає. Кожен викладач отримує середню оцінку по кожному предмету окремо, як середню оцінку сумарно за усіма параметрами.

За сумарною середньою оцінкою за результатами двох семестрів формується рейтинг викладачів (загальна середня оцінка викладача формується як середня оцінка зі всіх предметів, які викладаються викладачем).

Середня оцінка викладача укладається за шкалою:

Шкала

(оцінка студентів)

А

(оцінка 5,0-4,8)

В

(оцінка 4,7-4,0)

С

(оцінка 3,9-3,5)

D

(оцінка 3,5-1,0)

 

Критерії для визначення кращих викладачів року за результатами опитуваннь:

  •  бал 4,8і вище, кількість відповідей респондентів – більше 20.

Критерії для визначення викладачів, яких студенти УКУ оцінюють найнижче вважаються:

  • середній бал менше/рівно 3,5та кількість відповідей респондентів – більше 20.

 

Інформування про результати опитування. Після завершення опитування впродовж двох місяців сектор моніторингу опрацьовує дані опитування та формує звіти. Звіти надсилаються:

  • особистий звіт (Форма 1) – індивідуально кожному викладачеві на електронну скриньку (по завершенні 1 та 2 семестру)
  • Зведений звіт по кафедрі (Форма 2) надсилається завідувачеві кафедри, який вміщує зведений рейтинг оцінок викладачів, динаміку їхніх оцінок та всі індивідуальні звіти викладачів відповідної кафедри (по завершенні 1 та 2 семестру)
  • Зведений звіт по факультету (Форма 3) надсилається деканові факультету, який вміщує зведений рейтинг оцінок викладачів навчальних програм, які належать до відповідного факультету, динаміку оцінок викладачів факультету (по завершенні 1 та 2 семестру)
  • Зведений звіт по навчальній програмі (Форма 4) надсилається керівникові програми, який вміщує оцінки викладачів по предметах, які викладаються у поточному семестрі у розрізі курсу
  • Зведений звіт по університету (Форма 5) надсилається Ректорові, Першому проректорові та Проректору з навчальної роботи, який містить рейтинг середніх оцінок викладачів за 2 семестри поточного року, динаміку їх оцінок (по завершенні поточного академічного року)

Оприлюднення результатів: Зведений звіт по всіх опитуваннях представляється на Вченій раді, затверджується і оприлюднюється на сайті університету

Результати опитування студентів УКУ 2021-2022