Нормативні документи

  • Закон України про вищу освіту http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
  • Положення про сектор моніторингу якості освіти
  • Порядок організації, проведення, аналізу та представлення результатів опитування студентів стосовно якості викладання у ВНЗ «Український католицький університет».
  • Порядок організації, проведення, аналізу та представлення результатів опитування студентів стосовно якості роботи структурних підрозділі у ВНЗ «Український католицький університет».
  • Порядок організації, проведення, аналізу та представлення результатів опитування випускників стосовно якості навчання у ВНЗ «Український католицький університет».
  • Наказ на проведення опитувань у 2019-2020 рр.
  • Наказ на проведення опитувань у 2021-2022 рр.