Нормативні документи УКУ

Адміністративний календар УКУ

Академічний календар 2021-2022 н.р

Календар робочих і вихідних днів у 2020 р.

Календар робочих і вихідних днів у 2021 р.

Розклад занять

   

Ліцензіювання та акредитація

 

Загальні питання освітнього процесу

 

Навчальне навантаження

 

Силабуси навчальних курсів

 

Екзамени, оцінювання студентів

Освітні програми

 

Підвищення кваліфікації викладачів

 

Система "Деканат"

 

Електронні курси

 

Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ)