Нормативні документи УКУ

Адміністративний календар УКУ

Академічний календар 2020-2021 н.р

Календар робочих і вихідних днів у 2020 р.

Календар робочих і вихідних днів у 2021 р.

 

Ліцензіювання та акредитація

 

Загальні питання освітнього процесу

 

Навчальне навантаження

 

Силабуси навчальних курсів

 

Екзамени, оцінювання студентів

Освітні програми

 

Підвищення кваліфікації викладачів

 

Система "Деканат"

 

Електронні курси

 

Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ)