Нормативні документи УКУ

Адміністративний календар УКУ

Академічний календар 2018/2019

Календар робочих і вихідних днів у 2019 р

 

Ліцензіювання та акредитація

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Графік проходження акредитацій

Чек-ліст акредитаційної справи

 

Загальні питання навчального процесу

Положення про освітній процес

  Положення про академічну доброчесність

  Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

  Положення про академічну мобільність

  Положення про порядок визнання документів про освіту, виданих іноземними навчальними закладами

  Розпорядження про запровадження зразка профілю освітніх програм

  Розпорядження про англомовні курси

 

Навчальне навантаження

Наказ про нормативи навчального навантаження

Зміни до нормативів навантаження за керівництво практиками

 

Силабуси навчальних курсів

Розпорядження про запровадження силабусу УКУ

 

Екзамени, оцінювання студентів

Положення про екземенаційну комісію

Розпорядження про ведення оновленого журналу обліку навчальних занять та результатів міжсесійного контролю навчальної роботи студентів

 

Керівництво освітніми програмами

Положення про керівника бакалаврської освітньої програми

Положення про керівника магістерської освітньої програми

Перелік керівників освітніх програм 2018-19 р.

 

Підвищення кваліфікації викладачів

Положення про підвищення кваліфікації викладачів

 

Система "Деканат"

Розпорядження про перехід на систему Деканат

Наказ про призначення координаторів та відповідальних за впровадження та функціонування інформаційної системи Деканат в УКУ

 

Електронні курси

Положення про електронний навчальний курс

Положення про експертизу електронного курсу

Заявка про створення ЕНК базовго рівня

Пам'ятка до електронного курсу базового рівня

 

Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ)

Порядок створення та впровадження ДВВУ на 2018/19 н.р. (із заявками на розробку)

Інструкції для викладачів із створення ДВВУ