Зразки робочих документів

Силабуси навчальних дисциплін

Зміст силабусу та елементів НМК

Форма силабусу

Зразок силабусу - Телевізійні новини (В.Бабенко)

UCU Syllabus content

UCU Syllabus form

 

Навантаження викладачів

Зразок наказу про внесення змін в навчальне навантаження

Індивідуальний план та звіт роботи викладачів - здійснюєтсься у форматі Постановки Цілей та Оцінки Діяльності шляхом заповнення документу  google-form (контактуйте із відділом управління персоналом УКУ)

 

Стажування та підвищення кваліфікації викладачів

Зразок договору про стажуваня УКУ

Зразок заяви на стажування УКУ

Зразок направлення на стажування

Зразок наказу на підвищення кваліфікації

Зразок індивідуального плану

Зразок звіту про стажування

Довідка про підвищення кваліфікації

 

Навчальна практика

Зразок наказу на практику

Договір про практику

Щоденник практики

 

Екзамени

Протокол ЕК (держіспит)

Протокол ЕК (дипломна робота)

Титулка на магістерську роботу

 

Довідки-виклики

Довідка-виклик на сесію

Довідка-виклик на держіспит

Довідка-виклик на дипломний проект