Дорогі колеги, вітаємо вас на сторінці навчально-методичного сектору.

Дізнайтеся детальніше про нормативні документи, що регулють навчальний процес в УКУ.

Перегляньте та завантажте зразки робочих документів УКУ.

До сфери компетенцій відділу належать:

  • Формування академічних політик в УКУ
  • Розробка положень, які стосуються навчального процесу в УКУ
  • Координація роботи системи управління навчальним процесом “Деканат”
  • Організація навчального процесу: погодження розкладів, академічних календарів, контроль за розподілом та виконанням навчального навантаження викладачами
  • Підготовка зведеного плану підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу та контроль за його виконанням. Координування програми підвищення кваліфікації викладачів в УКУ.
  • Координування процесів ліцензіювання та акредитації освітніх програм
  • Вивчення та відслідковування нормативно-правової бази з питань вищої освіти
  • Аналіз нових навчально-методичних засобів, методик, прийомів, запровадження кращих практик
  • Вироблення методичних рекомендацій та формування політик щодо впровадження навчально-методичних прийомів
  • Координація проекту дисциплін вільного вибору з пропозицій університету (ДВВУ)

 

Ми раді допомогти вам з питань, що стосуються забезпечення навчального процесу та реалізації академічних політик УКУ. Будь ласка, контактуйте з нами у випадку запитань:

Ольга Тиборкерівниця навчально-методичного сектору, внутр.тел. 3195, [email protected] (навачальні політики, ліцензіювання та акредитація, система Деканат, нормативне регулювання вищої освіти)

Оксана Підковаметодистка сектору, внутр.тел. 3189, [email protected] (навачальне навантаження викладачів, погодження положень, розкладів, академічних календарів, питання студентської практики, договори із українськими ВНЗ)

Ольга Попадюкметодистка сектору, внутр.тел. 3158, [email protected] (підвищення кваліфікації викладачів, дисципліни вільного вибору з пропозиції університету, сертифікація електронних курсів)