Нормативні документи УКУ

Адміністративний календар УКУ

Академічний календар 2017/2018

 

Ліцензіювання та акредитація

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Графік проходження акредитацій

Чек-ліст акредитаційної справи

 

Загальні питання навчального процесу

Положення про освітній процес

Положення про академічну мобільність

Розпорядження про запровадження зразка профілю освітніх програм

Розпорядження про англомовні курси

 

Навчальне навантаження

Наказ про нормативи навчального навантаження

 

Силабуси навчальних курсів

Розпорядження про запровадження силабусу УКУ

 

Екзамени, оцінювання студентів

Положення про екземенаційну комісію

Розпорядження про ведення оновленого журналу обліку навчальних занять та результатів міжсесійного контролю навчальної роботи студентів

 

Керівництво освітніми програмами

Положення про керівника бакалаврської освітньої програми

Положення про керівника магістерської освітньої програми

 

Система "Деканат"

Розпорядження про перехід на систему Деканат

Наказ про призначення координаторів та відповідальних за впровадження та функціонування інформаційної системи Деканат в УКУ

 

Електронні курси

Положення про електронний навчальний курс

Положення про експертизу електронного курсу

 

Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ)

Порядок створення та впровадження ДВВУ на 2018/19 н.р. (із заявками на розробку)

Інструкції для викладачів із створення ДВВУ