Академічний відділ є консультаційним, аналітичним та сервісним центром, що відповідає за вироблення, впровадження та перевірку якості впроваджених академічних політик. Відділ також формує стратегію інтернаціоналізації та координує міжнародну діяльність університету.

Основні функції та обов’язки відділу:

  • організація та координування навчальної та методичної роботи в УКУ
  • організація ліцензування, акредитації освітніх програм, спеціальностей і Університету загалом
  • упровадження в навчальний процес нових академічних політик УКУ, моніторинг їхньої ефективності
  • розвиток міжнародної академічної співпраці УКУ
  • координування міжнародних академічних проектів в програмах ERASMUS+, HORIZON-2020, Світової та Європейської Федерацій Католицьких Університетів (IFCU-FUCE) тощо.
  • координація міжнародної академічної мобільності.
  • участь у реалізації політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг
  • збір та аналіз інформації про якість освітніх послуг в УКУ