Академічний відділ відповідає за вироблення, впровадження та перевірка якості впроваджених академічних політик. Забезпечує міжнародну діяльність університету та  навчально-методичну роботу  університету. Діяльність музеїв.

Основні функції та обов’язки відділу:

  • участь у реалізації політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг
  • організація навчальної та методичної роботи в Університеті
  • організація ліцензування, акредитації окремих напрямів підготовки, спеціальностей і Університету загалом
  • координація навчальної та науково-методичної роботи центрів, факультетів і кафедр; організація розроблення складових науково- методичного забезпечення навчального процесу
  • розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів із питань планування та організації навчального процесу, науково-методичної роботи, ліцензування, акредитації та статистики, призначення стипендій тощо
  • інформування деканів і завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчально-методичної роботи
  • упровадження в навчальний процес рішень науково-методичної ради Університету
  • збирання і аналіз інформації про якість освітніх послуг в УКУ