Відділ освітніх політик є консультаційним, аналітичним та сервісним центром, що відповідає за вироблення, впровадження та перевірку якості впроваджених академічних політик.

Основні функції та обов’язки відділу:

  • організація та координування навчальної та методичної роботи в УКУ
  • організація ліцензування та акредитації освітніх програм Університету
  • упровадження в освітній процес нових академічних політик УКУ, моніторинг їхньої ефективності
  • участь у реалізації політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг
  • збір та аналіз інформації про якість освітніх послуг в УКУ
  • сетрифікація курсів ЕНК

    Положення про відділ